قیمت و تعرفه ها

طبق نرخ اتحادیه صنف باربری و حمل اثاثیه ، خدمات شرکت های حمل و نقل براساس شرایط زیر است:

– ارسال وانت بار به همراه ۲ کارگر حمل اثاث و راننده به عنوان بارچین برای سه ساعت براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد.
– ارسال کامیونت ، خاور ، ایسوزو و بادسان به همراه ۳ کارگر حمل اثاث و راننده به عنوان بارچین برای سه ساعت براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد.
– ارسال خودرو وانت بار به همراه راننده و بدون کارگر به ازای هر ساعت براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد.
– ارسال خودرو خاور ، کامیونت و … به همراه راننده و بدون کارگر به ازای هر ساعت براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد.


دستمزد حمل اثاثه منزل برای هر نفر کارگر باربری:

– سه ساعت اول براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده که براساس تعداد طبقات ممکن است تغییر نماید.
– هر ساعت اضافی براساس توافق به ازای هر نفر در ساعت
تبصره: در صورت استفاده از آسانسور در ساختمان ، دستمزد کارگران مطابق با طبقه همکف (کف تعرفه دستمزد) محاسبه می شود. یعنی اگر هم در مبدا و هم در مقصد از آسانسور استفاده شود حداقل میزان هزینه دستمزد محاسبه می شود.
– حداقل دستمزد هر کارگر باربری از طبقه همکف به طبقه همکف براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد. به ازای هر طبقه ای که هم در مبدا و هم در مقصد اضافه کردد به مبلغ هر کارگر براساس توافق اضافه می شود.

تبصره: در صورتی که کارگران باربری برای بارگیری و یا تخلیه با مجبور باشند مسافتی بیش از ۱۰ متر از استاندارد اولیه (فاصله تا ساختمان) را بصورت پیاده حمل نمایند ، به ازای هر متر براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده در کل مبلغ دستمزد کارگران اضافه می شود.


قیمت حمل اثاثیه بزرگ منزل به شرح زیر است:
۱) یخچال ساید بای ساید:

– یخچال ساید بای ساید بالای ۲۵ فوت به ازای هر طبقه براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده
– یخچال ساید (تک درب یا دو درب بالا و پایین) زیر ۲۵ فوت به ازای هر طبقه براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده
تبصره ۱: هزینه باز و بسته نمودن درب یخچال ساید بای ساید براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده است.
تبصره ۲: در صورت استفاده از آسانسور هزینه حمل براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده محاسبه می شود.


۲) گاو صندوق:

– هزینه حمل گاو صندوق تا وزن ۵۰ کیلوگرم به ازای هر طبقه براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد.
تبصره ۱: به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بیشتر ، براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده بابت هر طبقه به مبلغ اولیه اضافه می شود.
تبصره ۲: در صورت استفاده از آسانسور هزینه یک طبقه حمل براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده محاسبه می شود.


۳) شیشه میز ناهار خوری:

– هزینه حمل شیشه میز ناهار خوری ۱۰ میل ۸ نفره به ازای هر طبقه براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد
– هزینه حمل شیشه میز ناهار خوری ۱۰میل ۱۲ نفره به ازای هر طبقه براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد
– هزینه حمل شیشه میز ناهار خوری ۱۰ میل ۱۲ نفره به ازای هر طبقه براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده می باشد
تبصره : در صورت استفاده از آسانسور هزینه حمل براساس توافق با همسایه بار و تعرفه اعلام شده محاسبه می شود.


۴) پیانو:

با توجه به ابعاد و مدل های مختلف آن شامل : دیواری ، اسپینت ، کنسول و رویال ضروری است این موضوع با کارشناسان مطرح تا هزینه حمل آن برای کارگران محاسبه شود.