اعزام کارشناس برای مدیریت پروژه

اعزام کارشناس برای مدیریت پروژه:

“همسایه بار”  همیشه به عنوان یک مشاور مجرب در کنارشما ، ارائه سرویس و خدمات رسانی به مشتریان گرامی را همچون پروژه های ملی کشور می داند ، به همین دلیل (در صورت درخواست) با اعزام رایگان کارشناس خبره به عنوان مدیر پروژه برای مدیریت جابجایی ، انجام بسته بندی ، چیدمان وسایل کار و محل شما و مدیریت زمان اقدام می نماید.

خدماتی که کارشناس همسایه بار در اختیار مشتریان قرار می دهد:

۱) قبل از جابجایی ، نحوه بسته بندی استاندارد کالا یا وسایل آموزش داده می شود.

۲) با توجه به لوازم و اثاثیه منزل یا محل کار شما تعداد کارگران باربری را برای حمل اثاثیه مشخص می کند.

۳) براساس لوازم ، تعداد ، اندازه و وزن آنها نوع کامیون مخصوص حمل و تعداد آن را مشخص می نماید.

۴) مدیریت زمان و بیشترین خدمت و بهترین سرویس با حداقل هزینه را محاسبه می کند.

۵) با توجه به شرایط ، مکان محل کار یا منزل ، زمان جابجایی و حمل اثاثیه را معین می نماید تا بیشترین بازدهی انجام شود.