اثاث کشی

اثاث کشی: برون شهری

همسایه بار با داشتن نمایندگی در پایانه باربری تهران بزرگ به طور مستقیم و بدون واسطه در تمام ساعات روز آماده خدمات رسانی به عزیزان است. هممسایه بار برای اثبات حسن نیت در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گرامی کلیه بارنامه های خود را بصورت رایگان تحت پوشش بیمه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال قرار دهد.

اثاث کشی: درون شهری

همسایه بار با دارا بودن کامیونت های مخصوص برای جابجایی لوازم منزل و سازمان شما را بصورت شبانه روزی در تمام نقاط تهران جابجا می کند.
همسایه بار تنها موسسه باربری است که دارای کامیونت های اختصاصی برای ارائه خدمات است.همسایه بار با داشتن تجربه ای طولانی ، توانسته کامونت های مخصوص اثاث را طراحی و به ناوگان بزرگ خود اضافه نماید تا در حین جابجایی کوچکترین آسیبی به لوازم وارد نشود.